BYGGEINVESTERINGER OG OFFENTLIGE UDBUD

Juristerne fra advokatkontoret Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy i Gdynia yder en kompleks service i forbindelse med forberedelses- og gennemførelsesprocessen for byggeinvesteringer, lige fra opnåelse af rettigheder til at disponere over ejendommen til byggeformål, over gennemførelse af byggearbejdet, til tilladelse til anvendelse af nybygningen.

Vores jurister sørger for sikkerheden ved kontrakter og administration, både for investorer og for underentreprenører, og vi yder i særdeleshed rådgivning indenfor udfærdigelse og ændring af byggekontrakter, både når det drejer sig om hovedentreprenører og underentreprenører. Vi repræsenterer klienter ved retssager i forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte aftaler samt gennemfører inddrivelse af tilgodehavender.

Vi tilbyder ligeledes assistance ved processen med tildeling og indhentning af offentlige udbud.

Juridisk assistance til Ordregiver omfatter i særdeleshed: forberedelse af proceduren med tildeling af offentlige bestillinger tilpasset klientens behov, rådgivning i forbindelse med valg af relevant fremgangsmåde og andre hermed forbundne forhold, fuld juridisk assistance i løbet af gennemførelsen af udbudsproceduren og gennemførelse af aftaler indgået i licitationsform, herunder indenfor rammerne af FIDIC. Vi tilbyder assistance til effektiv gennemførelse af udbudsprocedurer i tilfælde af investeringer, som modtager EU-støtte, samt assistance ved kontrolforanstaltninger og ansøgningsprocedurer, og også repræsentation for Ordregiver ved Det Nationale Appelkammer (vedrørende offentlige udbud) i Warszawa og de almindelige domstole.

Indenfor rammerne af juridisk assistance for entreprenøren påtager vi os alle tiltag, som har til formål at afgive et gyldigt tilbud samt at hjælpe vores klienter med at skaffe offentlige kontrakter. På basis af deres mangeårige erfaring udfører vores jurister analyser af udbudsdokumentationen, påtager sig alle nødvendige tiltag, som gør det muligt for vores klienter at tage gyldigt del i licitationsprocedurerne. Endvidere repræsenterer vi dem ved Det Nationale Appelkammer og de almindelige domstole i stridigheder, som kan opstå i løbet af udbudsprocessen og i forbindelse med gennemførelsen af de indgåede aftaler.