RETSSAGER OG VOLDGIFT

Juristerne fra Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy – i Gdynia har en rig erfaring indenfor retstvister og voldgiftssager, som omfatter alle retsområder og procedurer. Vi repræsenterer virksomheder ved sager ført af offentlige myndigheder. Vi gennemfører sager ved domstolene fra indledende faser over forligsbestræbelser, forhandlinger, retssager ved alle instanser, herunder Højesteret, og til inddrivelse af tilgodehavender.

Vores primære mål er at sikre vores klienters interesser på en sådan måde, at det i højest mulig grad begrænser antallet af retssager, gennem indførelse af juridiske mekanismer ved de i forbindelse med erhvervsvirksomhed gennemførte handlinger, som begrænser antallet af tvister, og såfremt de opstår, gør det muligt at løse disse udenretligt ved forhandlinger.

Vi er bekendt med, at retssager for virksomheder først og fremmest betyder indefrysning af kapital i en ikke nærmere defineret, men ofte mangeårig, tidsperiode, og også nødvendigheden af at bære betydelige omkostninger til processen, samt endelig det usikre resultat af en tvangseksekution. Vi koncentrerer os derfor primært om at foreslå løsninger, som gør det muligt at undgå ovenstående konsekvenser, og i tilfælde af at en domstolsafgørelse bliver en nødvendighed, foreslår vi løsninger, som fremskynder afslutningen af tvisten samt sikrer debitors formue med henblik på at kunne gennemføre en effektiv tvangseksekution.

Vi tager også præventive tiltag rettet mod at sikre klientens interesser mod uhæderlige kontrahenters eventuel bortledning af formuen, eller dennes brug af uhæderlig praksis, som har til hensigt at gøre det formålsløst at gennemføre klientens krav.