Filip Grądzki, LL.M.

advokat
procesret / kontraktret / betjening af virksomheder

Filip Grądzki, LL.M.

advokat
procesret / kontraktret / betjening af virksomheder

Har afsluttet videregående højere studier indenfor juridisk videnskabsmetode og juridiske metoder i forbindelse med tilknyttet ph.d-studium i juridiske videnskaber, og har opnået titlen Master of Laws (LL.M.) indenfor international handelsret.

Har bestået eksamen til advokat, hvor han fik det bedste resultat blandt kandidaterne ved Pommerns Advokatråd i Gdansk.

Han leder vores praksis indenfor procesret og har repræsenteret både polske og udenlandske klienter i et stort antal retssager og voldgifter. Hans speciale omfatter også forhold indenfor strafferet, herunder økonomiske forbrydelser og strafbare forhold indenfor skatteret.

Han beskæftiger sig ligeledes med rådgivning til selskaber og handelskontrakter samt kontrakter i forbindelse med national og international vareomsætning og civilret.