Adam Soszyński

advokat
offentlige udbud / byggelovgivningen og byggekontrakter

Adam Soszyński

advokat
offentlige udbud / byggelovgivningen og byggekontrakter

Diplomuddannet konfliktmægler, har afsluttet supplerende videregående uddannelse indenfor EU-ret på det Tekniske Universitet i Gdansk, og også supplerende videregående uddannelse indenfor offentligt udbud på Gdansk Universitet, gennemført i samarbejde med Direktøren for Styrelsen for Offentlige Udbud i Warszawa.

Specialiserer sig i problematikken vedrørende lovgivningen indenfor offentlige udbud, byggelovgivningen samt kontraktret i forbindelse med byggeinvesteringer, inklusive investeringer gennemført af offentlige ordregivere, herunder investeringer, som modtager støtte fra EU-midler. Specialiseringen omfatter ligeledes juridisk assistance ved licitationer og kontrakter om leverancer og serviceydelser samt ydelser indenfor offentlige bestillinger.

Ydelserne leveres til såvel investorer (herunder offentlige ordregivere) som ordremodtagere.

Han beskæftiger sig ligeledes med rådgivning indenfor forvaltningsloven og retspleje i forbindelse med forvaltningsret samt leverer løbende ydelser til virksomheder og offentlige myndigheder.

Har en bred og mangeårig erfaring med at repræsentere klienter ved de almindelige og administrative domstole, Det Nationale Appelkammer (vedrørende offentlige udbud) samt voldgiftsdomstole.